onsdag 21 september 2011

Sätta upp Minecraft overviewer i ubuntu

Minecraft Overviewer är en tjänst som renderar google maps-kartor av en Minecraftvärld. Den genererade grafiken renderas ur ett isometriskt perspektiv och påminner lite om Sim City 2000.

Vill man få med årstider, så kallade biomer, i sin rendering kommer man även behöva ett extra verktyg, Minecraft Biome Extractor.

I det här blogginlägget delar jag med mig av min konfiguration till Minecraft overviewer


Vill man få med biomer, olika årstider, i overview-renderingarna behöver man ett extra verktyg som heter Minecraft Biome Extractor.

Nedladdningar:
Minecraft Overviewer
Minecraft Biome Extractor

Nedan är konfigurationen jag använder, tänkte börja med att beskriva den kort.

Det första jag gör är att spara dagens datum och tid som en variabel, detta använder jag vid lagring av kartan på webserver för att skilja de olika renderingarna åt.

Där efter görs en kopia på världen från minecraftmappen. För att förhindra problem tar jag alltid bort eventuella kopior sedan tidigare innan. Nu kan Biome Extractor köras och generera ut information om biome till Minecraft Overviewer.

Minecraft Overviewer körs sedan fyra gånger, för att rendera kartan roterat åt fyra olika håll. Varje rendering kör med samtliga ljussättningslägen. Har man bråttom eller ont om utrymme räcker det givetvis med att rendera kartan i en riktning och endast använda ett ljussättningsläge.

Avslutningsvis byter jag namn på renderingsmappen "bilder" till dagens datum. Kopierar över mappen till webbservern. Namnar om den lokala mappen till "bilder" igen. Detta kommer snabba upp nästa renderingsprocess eftersom den gamla renderingen används som cache.

#set current date and time
DATE=$(date +"%y%m%d-%H.%M")

#Create local backup of world, remove if early copy exists
echo "Creating local copy of the world"
rm -rf world_copy
cp -r ../minecraft/world ./world_copy

#Create biome data
java -jar BiomeExtractor.jar -nogui ./world_copy

#Execute generation, use cachedir
python overviewer.py --rendermodes=lighting,normal,spawn,night,cave --north-direction=lower-left world_copy bilder/lower-left
python overviewer.py --rendermodes=lighting,normal,spawn,night,cave --north-direction=upper-left world_copy bilder/upper-left
python overviewer.py --rendermodes=lighting,normal,spawn,night,cave --north-direction=lower-right world_copy bilder/lower-right
python overviewer.py --rendermodes=lighting,normal,spawn,night,cave --north-direction=upper-right world_copy bilder/upper-right

#Use the current date
mv bilder "$DATE"

#Copy files to local server
echo "Copying files to local server"
cp -r "$DATE" /var/www/minecraft

#Restore folder name for caching
mv "$DATE" bilder

exit 0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar