söndag 22 juni 2014

Lägg till rtorrent som tjänst i Ubuntu

Tröttnade på att alltid manuellt behöva starta rtorrent efter omstart av servern.
Lånade ett väldigt eneklt skript man kan lägga i /etc/init.d från en annan blogg.
(För den som vill ha ett mer avancerat skript finns det ett på github)

Börja med att skapa filen /etc/init.d/rtorrent

Lägg följande skript i filen:
(glöm inte att ändra "myUser" till den användaren som du vill köra rtorrent med).
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: rtorrent
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: rtorrent
# Description: start rtorrent
### END INIT INFO

case "$1" in
start)
echo "Starting rtorrent..."
su myUser-c 'screen -dmS rtorrent rtorrent'
;;
stop)
echo "Stopping rtorrent..."
killall -s 2 rtorrent
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
;;
esac

exit 0

Ändra rättigheter på filen
sudo chmod 755 /etc/init.d/rtorrent


Uppdatera init.d
sudo update-rc.d rtorrent defaults

Nu ska du kunna köra
sudo service rtorrent startKälla forums.debian.net