onsdag 24 december 2014

Lågupplöst isight i OSX Yosemite

Jag hade problem med att upplösningen blivit mycket lägre när jag använde mig av Photo Booth efter att jag uppgraderat till Yosemite. Bilder såg ut att vara en fjärdedel av upplösningen jämfört mot äldre foton tagna med samma kamera. Detta gjorde bilderna extremt suddiga. Att starta om datorn eller starta om photo booth gjorde ingen skillnad. Då Photo Booth saknar kamerainställningar kändes det hela minst sagt förvirrande.

Lösningen kom som en del av problemlösandet. När jag som test startade upp facetime såg det genast bättre ut. När jag avslutat facetime och startade upp photo booth igen, var upplösningen korrekt.

tisdag 2 december 2014

Protocol https not supported or disabled in libcurl & failed to add torrent can't retrieve url

Hade problem med att rutorrent inte kunde ladda hem torrentfiler via url. Istället fick jag felmeddelandet "failed to add torrent can't retrieve url".
Gissade att rutorrent använde cURL för att ladda hem filer och försökte därför använda cURL från kommandoraden till att hämta hem en fil över https.
Fick då felet "failed to add torrent can't retrieve url".

När jag sedan körde kommandot "curl-config --features" kunde jag se att cURL inte hade SSL-stöd som krävs för https-trafik.
Då jag själv kompilerar cURL med asynkront stöd (c-ares) blev lösningen att kompilera om det med båda c-ares och SSL.

git clone https://github.com/bagder/curl.git
./buildconf
./configure --with-SSL --enable-ares
make
sudo make install

lördag 29 november 2014

Kompilering av rtorrent i Ubuntu 14.10

Okej, då var det dags för ännu en guide till hur man kompilerar rtorrent, denna gången under Ubuntu Server 14.10.
En hel del nya problem (som vanligt), men nu finns åtminstone allt som behövs via git eller apt-get!

Vi börjar med att installera dependencies
apt-get install g++ automake make libcppunit-dev libcurl4-nss-dev libncurses5-dev libsigc++-2.0-dev libtool libxmlrpc-core-c3-dev pkg-config libssl-dev

Sedan är det dags att klona ut och kompilera källkoden.

Installalation av c-ares
git clone https://github.com/bagder/c-ares.git
cd c-ares
./configure
make
sudo make install

Installation av curl
git clone https://github.com/bagder/curl.git
cd curl
./buildconf
./configure --enable-ares --with-ssl
make
sudo make install

Installation av libtorrent
git clone https://github.com/rakshasa/libtorrent.git
cd libtorrent
./autogen.sh (obs felmeddelande!)
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

Installation av rtorrent
git clone https://github.com/rakshasa/rtorrent.git
cd rtorrent
./autogen.sh (obs felmeddelande!)
./autogen.sh
./configure --with-xmlrpc-c
make
sudo make install

När jag nu kör rtorrent med min befintliga konfigurationsfil får jag felmeddelanden;
Command "use_udp_trackers" does not exist.
Command "peer_exchange" does not exist.

Än så länge har jag inte listat ut varför, så jag startar rtorrent med "rtorrent -D", för att hantera deprecated-kommandon i konfigurationsfilen. Men både peer_exhange och use_udp_trackers är med i exempelkonfigurationen, så jag förstår inte vad som går snett.

Att köra med ./autogen.sh två gånger är inte standard, men det löser problemet som uppstår.
Första gången man kör skapas nämligen inte ltmain.sh, men andra gången man kör skapas den.

Så här ser det ut första gången:
sniglom@ubuntu ./autogen.sh
aclocal...
autoheader...
libtoolize... using libtoolize
automake...
configure.ac:10: installing './compile'
configure.ac:10: installing './config.guess'
configure.ac:10: installing './config.sub'
configure.ac:5: installing './install-sh'
configure.ac:10: error: required file './ltmain.sh' not found
configure.ac:5: installing './missing'
src/Makefile.am: installing './depcomp'
parallel-tests: installing './test-driver'

Här finns info om ltmain.sh som saknas:
http://www.gnu.org/software/automake/manual/html_node/Error-required-file-ltmain_002esh-not-found.html
http://stackoverflow.com/questions/22603163/automake-error-ltmain-sh-not-found

Men som jag förstår de två ovanstående länkarna ska det räcka att köra med autoreconf -i eller libtoolize, det gör det alltså inte. Däremot kan man köra autoreconf -i två gånger, för att installera ltmain.sh, men då kan man likväl köra autogen.sh två gånger.


onsdag 26 november 2014

Skype på mac med powerpc

Hittade min gamla iBook G4, drog igång den och uppdaterade tenfourfox, sedan försökte jag logga in på skype. Det gick inte.

Den senaste Skype-versionen med ppc-stöd är 2.8.0.866. Denna version får sedan september 2014 inte lov att ansluta längre, men det finns inga tekniska hinder.

Lösningen är att öppna en plist-fil och ändra versionsnummer till en modernare version.

1. Leta upp Skype i findern, högerklicka och välj "Show package contents"
2. Gå in i mappen Contents, öppna där efter Info.plist
3. Ersätt 2.8.0.866 med 6.15.0.334 (för mig är det tre ställen att ersätta).
4. Starta skype och logga in.

Källor:

discussions.apple.com
community.skype.com

lördag 1 november 2014

Dimma display vid inaktivitet i osx

Så jag sitter på en konferens, jag vill att min skärm ska dimmas ner, men inte stängas av.
I strömsparinställningarna för osx 10.10 kan jag välja att skärmen ska stängas av efter x minuter av inaktivitet, jag kan också välja att skärmen ska dimmas ner när jag kör på batteri.

Inget av detta är vad jag vill ha, jag vill ha en ljusstyrka när jag är aktiv och ett snabbt skifte till en svag, inte avstängd, ljusstyrka när jag är inaktiv. Hur ska jag annars se viktiga meddelanden utan att konstant pilla på datorn?

Lösningen är att installera två paket med brew.

1. Installera brew:
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
(eller surfa till http://brew.sh och följ senaste installationsinstruktionerna.)

2. Installera screenbrightness
brew install screenbrightness

3. Installer sleepwatch
brew install sleepwatch

Sleepwatch kan triggas på massa olika events som sleep, standby, resume, idle och så vidare.

Jag valde att köra följande:
/usr/local/Cellar/sleepwatcher/2.2/sbin/sleepwatcher -t 100 -i 'screenbrightness 0.1' -R 'screenbrightness 0.5'

-t 100, timeout 10 sekunder
-i, kommandot som körs efter timeout av inaktivitet uppnås.
screenbrightness 0.1, lägsta möjliga ljusstyrka
-R, kommandot som körs när aktivitet sker
screenbrightness 0.5, halv ljusstyrka

Enda nackdelen med detta skript är att det nollställer din aktiva ljusstyrka, men detta skulle kunna lösas genom komplicera det något och låta idle-kommandot spara nuvarande ljusstyrka i en variabel.

torsdag 30 oktober 2014

Ta bort reklam ur Skype

Jag är näst intill allergisk mot reklam, särskilt sådan som blinkar och rör sig. Sedan skype började med reklam i varje chattruta ville jag knappt använda applikationen längre.
Det finns guider som använder restricted sites i internet explorer för att uppnå detta, men då min jobbdator inte har access till restricted hosts och det dessutom får vissa funktioner i Skype att sluta fungera är det inte ett bra alternativ. Lösningen är att redigera sin hostsfil i windows.

1. Öppna notepad (eller valfri texteditor) som administratör
2. Öppna filen %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
3. Klistra in följande och spara:
127.0.0.1 rad.msn.com
127.0.0.1 live.rads.msn.com
127.0.0.1 ads1.msn.com
127.0.0.1 static.2mdn.net
127.0.0.1 g.msn.com
127.0.0.1 a.ads2.msads.net
127.0.0.1 b.ads2.msads.net
127.0.0.1 ac3.msn.com

4. Starta om Skype och njut av dina reklamfria chattrutor.

Källor:
http://helpdeskgeek.com/windows-7/windows-7-hosts-file/
http://winaero.com/blog/how-to-disable-ads-in-skypes-chat-window//

onsdag 29 oktober 2014

Ta bort filer som docker skapat.

Först listar jag de containrar som körs:
sudo docker ps -aq

Sedan kör jag:
sudo docker rm myContainerId

Efter det vill jag ta bort de images som docker skapat.

Jag börjar med att lista mina images:
sudo docker images --filter dangling=true --quiet

Sedan kör jag:
sudo docker rmi myImageId

Källa:
GitHub

söndag 22 juni 2014

Lägg till rtorrent som tjänst i Ubuntu

Tröttnade på att alltid manuellt behöva starta rtorrent efter omstart av servern.
Lånade ett väldigt eneklt skript man kan lägga i /etc/init.d från en annan blogg.
(För den som vill ha ett mer avancerat skript finns det ett på github)

Börja med att skapa filen /etc/init.d/rtorrent

Lägg följande skript i filen:
(glöm inte att ändra "myUser" till den användaren som du vill köra rtorrent med).
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: rtorrent
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: rtorrent
# Description: start rtorrent
### END INIT INFO

case "$1" in
start)
echo "Starting rtorrent..."
su myUser-c 'screen -dmS rtorrent rtorrent'
;;
stop)
echo "Stopping rtorrent..."
killall -s 2 rtorrent
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
;;
esac

exit 0

Ändra rättigheter på filen
sudo chmod 755 /etc/init.d/rtorrent


Uppdatera init.d
sudo update-rc.d rtorrent defaults

Nu ska du kunna köra
sudo service rtorrent startKälla forums.debian.net

onsdag 5 mars 2014

Långsamt att öppna downloads i Windows 7 / 8

Har länge haft problem med att min downloads-mapp tar längre och längre tid att öppna.
Problemet beror på att Windows själv försöker kategorisera vad det är för typ av innehåll i mappen och sedan "optimera" efter mediatyp.

Lösningen är att gå in på egenskaper för mappen, gå till fliken Customise och välja Optimise this folder for "General items". Jag bockade även i "Also apply this template to all subfolders" för säkerhets skull.

Tryck apply och problemet ska vara borta!

måndag 13 januari 2014

Köra sshd på flera portar

Ibland kan det vara praktiskt att köra sin ssh-server på fler portar än standardporten. För att ändra på detta i ubuntu server gör du följande:

1. Öppna /etc/ssh/sshd_config

2. Leta reda på följande "Port 22"

3. Lägg till en ny rad med din nya port så det exempelvis blir
Port 22
Port 1337

4. Spara filen och starta om sshd
sudo service ssh restart

Källa: latenightpc.com