onsdag 29 oktober 2014

Ta bort filer som docker skapat.

Först listar jag de containrar som körs:
sudo docker ps -aq

Sedan kör jag:
sudo docker rm myContainerId

Efter det vill jag ta bort de images som docker skapat.

Jag börjar med att lista mina images:
sudo docker images --filter dangling=true --quiet

Sedan kör jag:
sudo docker rmi myImageId

Källa:
GitHub

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar