tisdag 2 december 2014

Protocol https not supported or disabled in libcurl & failed to add torrent can't retrieve url

Hade problem med att rutorrent inte kunde ladda hem torrentfiler via url. Istället fick jag felmeddelandet "failed to add torrent can't retrieve url".
Gissade att rutorrent använde cURL för att ladda hem filer och försökte därför använda cURL från kommandoraden till att hämta hem en fil över https.
Fick då felet "failed to add torrent can't retrieve url".

När jag sedan körde kommandot "curl-config --features" kunde jag se att cURL inte hade SSL-stöd som krävs för https-trafik.
Då jag själv kompilerar cURL med asynkront stöd (c-ares) blev lösningen att kompilera om det med båda c-ares och SSL.

git clone https://github.com/bagder/curl.git
./buildconf
./configure --with-SSL --enable-ares
make
sudo make install

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar