tisdag 20 september 2011

Namnbyte av interface i Ubuntu

Om man uppgraderar datorn och byter nätverkskort kommer Ubuntu automatiskt namna om det nya nätverkskortet till eth1. Tanken bakom är att systemet ska minnas nätverkskort så att de alltid får samma interfacenamn om man skulle koppla in dem igen vid ett senare tillfälle.

Om man har tagit bort ett kort permanent är inte alltid detta beteende önskvärt. Filen som minns alla nätverkskort finns på sökvägen:
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Antingen kan man ta bort filen, då kommer en ny automatiskt skapas vid nästa uppstart, eller kan man editera filen och ta bort de nätverkskort som systemet inte längre behöver minnas.

Källa: Ubuntuforums.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar