tisdag 20 augusti 2013

Sök filer och kör kommandon på dem i Linux

För att utföra detta kan man använda find:
find . -name '*.foo' -exec cat {} \;

Det som händer när vi kör operationen är följande:
. Sök i den mappen som vi är i.
-name '*.foo' Sätter ett filter för vilka filer som ska hittas.
-exec cat {} Kör cat, ersätt {} med filnamnen från sökresultaten.
\; Avslutar -exec-kommandot.
Källor:
StackOverflow

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar