fredag 16 augusti 2013

admin user missing i UGE

När skulle installera Univa Grid Engine 8.1.5, UGE, under Red Hat RHEL6 möttes jag av det något kryptiska meddelandet "admin user missing" när installationen skulle slutföras.

Som felsökning försökte jag köra installationen som root och låta root vara UGE-admin. Försökte även skapa en användare vid namn admin, som ingick i wheel-gruppen. Fortfarande samma felmeddelande.

I användarguiden nämns felmeddelandet. Men lösningen är då inte mycket till hjälp;
Setup the host properly so that name service provides the name properly to the remote machine (or create the user locally).

Förklaringen? UGE är uppdelat i flera paket, ett plattformsoberoende installationspaket samt plattformsspecifika binärer. Under installationsprocessen behövs binärerna, men det finns ingen kontroll för att se att de finns på plats. Felmeddelandet man får om binärerna saknas är därför "admin user missing".

Lösningen är därför väldigt simpel, extrahera binärerna och installationspaketet i samma mapp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar