onsdag 5 juni 2013

Gerrit och Gitweb i Ubuntu Server

Installation av gerrit & gitweb i Ubuntu server.

Detta är en grundläggande guide som tar med samtliga installationssteg. Guiden är utförd på Ubuntu Server 11, men samma steg bör gälla även för nyare versioner.

Jag har valt att använda OpenJDK och MySQL, men så klart fungerar även andra databaser och JDKer.
Huvudsakligen kommer mina instruktioner från den officiella gerrit-dokumentationen. När artikeln skrevs, 2012, var en del fel i dokumentationen och det var därför jag skrev denna artikel.

Installation av nödvändiga paket
1. Se till att alla paket är uppdaterade
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2. Installera nödvändiga paket för denna guide
sudo apt-get install mysql-server apache2 openjdk-7-jre git

The installation will ask you for a root password for the mysql database, choose a secure password. This password is only for the mysql database.

3. Jag väljer att installera gitweb separat, eftersom det kan bli problem om man försöker installera den före Apache:
sudo apt-get install gitweb

Installation av gitweb
1. Redigera konfigurationsfilen för gitweb
sudo nano /etc/gitweb.conf

Ändra
$projectroot = "/var/cache/git";

till
$projectroot = "/home/gerrit2/gerritSite/git";

2. Starta om Apache
sudo /etc/init.d/apache2 restart

3. Lägg till ett användarkonto för Gerrit
sudo adduser gerrit2

Konfigurering av MySQL

1. Nu ska vi skapa tabeller för Gerrit, börja med att starta MySQL som root.
mysql -u root -p

Observera att detta är rootlösenordet till MySQL-databasen och inte till Linux.

2. Skriv av följande rader nedan, tryck enter för varje ny rad. Har du en vettig terminal går det även att göra copy paste. Glöm inte att byta ut "myPassword" mot något säkrare!

CREATE USER 'gerrit2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'myPassword';
CREATE DATABASE reviewdb;
ALTER DATABASE reviewdb charset=latin1;
GRANT ALL ON reviewdb.* TO 'gerrit2'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Avsluta genom att skriva
exit

Installation av Gerrit
1. Byt till gerrit2-användaren.
sudo su gerrit2

2. Gå till hemmappen
cd ~/

3. Ladda hem gerrit (länk är till senaste versionen 2013-06-05)
wget https://gerrit.googlecode.com/files/gerrit-2.5.4.war

4. Kör war-paketet, detta kommer starta en installationsguide.
java -jar gerrit-2.2.1.war init -d gerritSite

5. Starta gerrit
./gerritSite/bin/gerrit.sh start

Gerrit kan också startas om eller stoppas med följande kommandon
./gerritSite/bin/gerrit.sh restart
./gerritSite/bin/gerrit.sh stop

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar