onsdag 26 juni 2013

Could not open a connection to your authentication agent.

När jag försöker lägga till en privat ssh-nyckel med hjälp av ssh-add möts jag av följande;
"Could not open a connection to your authentication agent."

Problemet ligger i att antingen ssh-agent inte körs eller att systemvariablerna som behövs inte är uppsatta.

Jag börjar med att försäkra mig om att ssh-agent inte körs.
sudo killall ssh-agent

Därefter lägger jag till systemvariablerna från ssh-agent med eval.
eval `ssh-agent`

Efter detta går det fint att köra
ssh-add minNyckel

En alternativ lösning är att sätta upp ett temporärt skal med miljövariablerna.
exec ssh-agent bash
Efter man kört kommandot kommer en ny bash-instans startas upp där man kan köra ssh-add.

Källor:
tmtk75
techotom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar