torsdag 4 juli 2013

Lägga till systemvariabler permanent i bash

Redigera bash_profile
nano ~/bash_profile

Lägg till dina systemvariabler på formatet
export MINVARIABEL=mittVärde

Spara filen, logga ut och logga in igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar