måndag 1 juli 2013

do-release-upgrade avbruten

Om du försöker uppgradera Ubuntu från en version till en annan, i mitt fall från 12.04 till 12.10 och do-release-upgrade avbryts kan du inte återuppta uppgraderingen genom att köra kommandot igen.

Lösningen är att köra följande:
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get autoremove
sudo reboot

Efter detta är allt som skulle gjorts med do-release-upgrade slutfört.

Källa: administratosphere

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar