lördag 14 februari 2015

error: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?) while accessing https

Skulle hämta hem ett git repo över https när jag fick följande meddelande
"error: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?) while accessing https..."

Lösningen är att hämta hem curl,
sudo apt-get install curl

Då kan man också se att certifikaten kommer på plats
Processing triggers for ca-certificates ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 171 added, 0 removed; done.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar