fredag 8 november 2013

Se partitionstyper i Linux

Häromdagen var jag osäker på vilka olika typer av partitioner som var monterade i mitt ubuntu-system. Kommandot df -T kan visar detta. För att få trevligare ouput på storlekar kan man lägga på -h för human readable.sniglom@ubuntu:~$ df -T
Filesystem              Type      1K-blocks      Used  Available Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu-root btrfs      74883072  64868632    7660472  90% /
none                    tmpfs             4         0          4   0% /sys/fs/cgroup
udev                    devtmpfs    1947336         4    1947332   1% /dev
tmpfs                   tmpfs        391584       948     390636   1% /run
none                    tmpfs          5120         0       5120   0% /run/lock
none                    tmpfs       1957904         0    1957904   0% /run/shm
none                    tmpfs        102400         0     102400   0% /run/user
/dev/sda1               ext2         233191     85180     135570  39% /boot
/dev/mapper/ubuntu-root btrfs      74883072  64868632    7660472  90% /home
/dev/sdc1               btrfs    3907010376 130943884 3773014644   4% /mnt/fillmore
/dev/sdb1               btrfs     488385560 454164988   28962604  95% /mnt/storage
Källa: linuxquestions.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar