tisdag 5 februari 2013

Rensa sökcache i Windows

Om indexering är aktiverat i Windows 7 kommer det att skapas det cachefiler, Windows.edb samt tillhörande *.ci-filer. Antalet filer och utförda sökningar påverkar cachestorleken.

I min utvecklingsdator där jag regelbundet söker i källkod och har ett stort antal filer är cachestrukturen över 5GB stor. Då maskinen har en liten SSD var det dags att utföra en rensning.

Öppna kontrollpanelen, gå till Indexing Options. Tryck på modify-knappen, bocka ur samtliga platser.
Tryck där efter på Advanced-knappen, tryck där efter på Rebuild. Nu kommer Windows att rensa all cache.

Om du behöver cache, gå tillbaka till indexing options, lägg till de platser du behöver. Nu kan du antingen välja att göra en rebuild igen för att låta cachen återskapas direkt eller trycka close och låta cachen skapas vid behov.

Även om alla platser är urbockade kommer indexeringen inte bli helt inaktiverad. Vill du inaktivera indexeringen gör du så här:
Gå till Control Panel -> Administrative tools -> Services.
Dubbelklicka på Windows Search, välj disabled och tryck där efter på stop.

Om du däremot bara vill stänga av indexering för en specifik hårddisk går även detta att göra. Öppna My Computer, högerklicka på en hårddisk, välj properties. Bocka sedan ur rutan
"Allow files on this drive to have contents indexed in addition to file properties".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar